Online Lecture

Class X Students Who Got More Than 90%

Parul Narera

97.2%

Kashish Aggarwal

96.2%

Akanksha Sharma

96.2%

Jai Sharma

96.2%

Kanyka Gupta

96%

Priyanshu Choudhary

95.2%

Akhil Jain

95%

Riyanshi Mandwara

94.8%

Harshit Jain

94.6%

Vineet Agarwal

94.4%

Yash Gupta

93.6%

Sachi Agarwal

93.4%

Prakhar Pandey

93.4%

Ankit Meena

93.4%

Dhruv Gupta

93.2%

Bakshish Kaur Banga

93.2%

Chandraksh Narayan

93.2%

Priyanshu Jain

93.2%

Arin Sharma

93.2%

Gautam Khandelwal

93%

Ashima Modi

93%

Saloni Jain

92.8%

Nisha Agarwal

92.6%

Isha Gupta

92.2%

Khushi Poonia

92.2%

Ishika Gupta

92.2%

Yana Sharma

92%

Naman Dhanawat

91.8%

Himanshi Agarwal

91.8%

Divya Yadav

91.8%

Anshu Surela

91.6%

Pranav Kumar Jha

91.6%

Priyanshu Baswala

91.2%

Aditya Garg

91.2%

Manya Sharma

91.2%

Gunjan Khandelwal

90.8%

Harshit Choudhary

90.6%

Manutosh Beniwa

90.2%

Class XII Students Who Got More Than 90%

Shreyansh Jain

94.2%

Sonam

94.2%

Shivani

91.6%